Freelancer Brno, Vyškov - marketing, tvorba webu
Sdílejte stránky o tvorbě webu, SEO, PPC

Návrh struktury projektu, webu, e-shopu - získejte jedinečnost

SEO konzultace
  • Návrh ideální struktury vašeho webu?
  • Rozložení vstupních stránek
  • Dobrý online marketing i samotné SEO nelze dělat bez cíle a dobré struktury projektu
dle rozsahu


K čemu je dobrá struktura webu?

Struktura webu je jedním z důležitých faktorů on-page optimalizace vaší stránky pro vyhledávače. Zjednodušeně jsou to položky v menu, jeho kategorie a jejich umístění. Struktura stránky je zároveň jedním z nejdůležitějších pilířů použitelnosti webu a její návrh je nutné vnímat v širším kontextu. Až budete nad strukturou uvažovat, zkuste chvilku zapomenout na celé SEO a podívat se na strukturu také z hlediska uživatele.

Na čem záleží?

To, jakým způsobem se vám podaří strukturu webu navrhnout, do značné míry závisí na kvalitě zpracované analýzy klíčových slov. Na výsledné struktuře se také dobře pozná, jak moc jste nad obsahem vaší webové stránky přemýšleli. Pokud znáte účel všech podstránek webu, neměl by pro vás být problém navrhnout celkovou strukturu webu. Na základě získaných poznatků Vám navrhnu novou strukturu webu, která bude jasně čitelná pro vyhledávače. Důležitost struktury je dnes velice podceňována, ale přitom je právě struktura klíčovým faktorem k úspěchu.

Kvalitní struktura webu napomáhá tomu, aby se uživatel lépe orientoval v informacích, které mu stránky nabízí. Na její význam se často zapomíná.

Jak by měla vypadat správná struktura webu:

 

  1. Musí být přehledná. Návštěvník by měl během sekundy vědět, kam se dostane, co se tam dozví a jak se může vrátit zpět.
  2. Jednoduchá. Čím jasnější budou cesty na vašem webu, tím budou uživatelé méně zmateni.
  3. Měla by mít jasné cíle. Každá podstránka webu by měla z hlediska SEO obsahovat určitou skupinu klíčových slov a plnit jasné cíle webu. Do struktury svého webu byste měli tyto cíle promítnout.
  4. Bude kompromisem mezi SEO a použitelností pro uživatele. Navrhnete-li strukturu webu správně, budou její kategorie a podstránky obsahovat správné klíčové fráze a uživatelé se v ní budou pohybovat flexibilně a najdou rychle informace, které hledají.
  5. Jasná navigace mezi úrovněmi struktury. Důležitou funkcí struktury webu je snadná navigace mezi jejími úrovněmi. Uživatelé by se snadno měli dostat zpět na úvodní stranu, nadřazené kategorie apod.


Chci navrhnout strukturu webu
A co k tomu využívám za nástroje?

Zkušenosti z předchozích projektů Rozum Inovativní přístup Aktuální trendy Moderní a responzivní design MindMaps - myšlenkové mapy A další ...