hledání signálu...

0

Žádné produkty v košíku.

Grafický návrh www/e-shopu (vč. zajištění copywritera, grafika)

35 000 

Pro správný návrh webového rozhraní je potřeba vytvořit strukturu a převést ji do grafické podoby. S týmem hireus™️.club můžeme pro vás zajistit grafický návrh www či e-shopu. Postarám se vám o celkový návrh, řízení a zajištění dodání správného návrhu ve stanoveném termínu. Před realizací se spojíme, abyste věděli, kdo na projektu pracuje.

Co můžete očekávat?

  • Grafický návrh webového rozhraní pro www či e-shop.
  • Copywriting – návrh obsahu webu pro navrženou strukturu.
  • Vytvoření vizuálně přitažlivého webu/e-shopu, který bude odpovídat vašim požadavkům.
  • Zaměření na SEO a efektivní komunikaci s návštěvníky webu, e-shopu.
  • Konzultace.

 

Cena tohoto balíčku je stanovena na základě zkušeností z minulých projektů, avšak každý web či e-shop vyžaduje individuální přístup v závislosti na jeho zaměření. Po zakoupení tohoto balíčku provedeme grafický návrh s využitím výchozí časové dotace. Vzhledem k tomu, že každý projekt je unikátní, může se časová dotace lišit v závislosti na složitosti projektu a na požadavcích klienta. Vždy budete informováni předem o celkové ceně. Kontaktujte mě pro individuální a přesné nacenění.

Kategorie: